Historisk bild från KristianstadKort om oss och vår historik
År 1966 startades verksamheten som byggnadsfirma av min far Byggmästare Rune Andersson.

Under 1970 talet inköptes fastigheter i Tollarp. Bolaget bedrev vid sidan av byggverksamheten, byggmaterialförsäljning samt under en kortare tid tillverkning av betongrör och trädgårdsplattor.

Byggverksamheten inriktade sig i huvudsak på platsbyggda enfamiljshus i lösvirke som såldes nyckelfärdiga samt renovering och ombyggnader av kulturbyggnader. Byggverksamheten utfördes även i Tyskland.

Under 1980-90 talet förvärvades bostads- och affärsfastigheter centralt i Kristianstad.

År 2010 skedde ett generationsskifte, då min far delade upp fastigheterna mellan mig och min bror.

År 2016 sålde bolaget delar av sitt fastighetsinnehav i Tollarp. Jag ville koncentrera min verksamhet till Kristianstad.

Mina fastigheter ägs och förvaltas i bolaget Brönnalyckan AB.